Tillgänglighetsredogörelse

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. På den här sidan beskriver vi hur nvk.fagersta.se uppfyller lagen om tillgänglighet på webben, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera eventuella brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda innehållet på webbplatsen?

Om det finns innehåll på nvk.fagersta.se som inte är tillgängligt för dig skicka e-post till nvk@nvk.fagersta.se eller ring oss tel: 0223-446 00

Rapportera brister i webbens tillgänglighet

För oss på NVK är det viktigt att vi är tillgängliga och att innehållet på vår webbplats följer det nya direktivet. Om du upptäcker problem på nvk.fagersta.se eller om du anser att vi inte uppfyller de nya webbdirektiven om tillgänglighet ta kontakt med oss så att vi vet att problemen finns. Skicka e-post eller ring oss så hjälper vi dig.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG som är tillsynsmyndighet.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

IHTML-källkoden finns det länkade javascript (js) filer och stilmallar (css). Dessa är typbeskrivna med "text/javascript" och "text/css" och används av äldre webbläsare som t ex Internet Explorer, moderna webbläsare förstår dessa filtyper och dessa beskrivningar av typ behövs inte. Vår systemleverantör av webbplatsen kommer inom snar framtid att åtgärda detta vilket medför att äldre webbläsare inte kommer kunna användas med vår webbplats. Vi rekommenderar våra besökare att använda en modern webbläsare som följer webstandarder, Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari eller Mozilla Firefox. 

Innehåll som inte är tillgängligt

  • Planskisser över lediga lägenheter publiceras i bildformat och är inte tillgänglighetsanpassade, därmed kan de inte läsas upp med skärmläsningsverktyg. Se rubrik Oskäligt betungande anpassning nedan.
  • Det finns PDF-filer som inte är tillgänglighetsanpassade. De blanketter som inte är tillgängliga bygger vi om till e-tjänster. 

Oskäligt betungande anpassning

NVK åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll:

  • De ca 400 olika planskisser vi tillhandahåller över lediga lägenheter i bildformat är inte tillgänglighetsanpassade.

Hur har vi testat webbplatsen?

En analys av webbplatsens tillgänglighet har gjorts av vår systemleverantör som även åtgärdat de brister som analysen påvisade. 

Redogörelsen uppdaterades den: 2022-02-22